1 februari 2020 9:30 - 17:00

Masterclass PMT: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), zaterdag 1 februari en 21 maart 2020

Bent u een professional en wilt u uw kennis, attitude en vaardigheden verrijken? In de masterclass leert u meer over methodieken, theorieën en onderzoek.

U kunt de masterclass zien als een ‘laboratorium’ waar u elkaar onder leiding van een docent ontmoet en waar scholing en uitwisseling de leidraad vormen. Dit draagt bij aan uw professionaliteit, zodat u kunt voldoen aan de specifieke beroeps- en opleidingseisen binnen de huidige, snel veranderende gz-sector.

Voor wie

• Professionals met een afgeronde opleiding psychomotorische therapie (Nederland of België) op minimaal bachelorniveau, aangevuld met werkervaring binnen de psychiatrie, revalidatie, psychosomatiek of aanverwante werkvelden
• Studenten van de master Psychomotorische Therapie

Inhoud masterclass SOLK

In de masterclass verdiept u zich in methodische opbouw, praktische aanpak en theoretische verantwoording van de PMT-behandeling voor Somatisch Onvoldoende Lichamelijke Klachten. U leert meer over de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan en in stand blijven van somatoforme klachten, aan de hand van het biopsychosociale model. Voor behandeling wordt gebruik gemaakt van elementen uit het model van “body-relatedness” en het gevolgenmodel voor onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten van Speckens e.a. (1999, 2004). Op interventie niveau zal aandacht besteed worden aan diverse niveaus van lichaamsbewustzijn, hypnose, onder- en overbelastingsgedrag, pacing, sensorimotor psychotherapy en groepsgerichte interventies. Verder zal er ook ingegaan worden op cultureel-maatschappelijke invloeden. Zowel transdiagnostische als stoornisspecifieke aspecten komen aan bod, van 1e tot 3e lijns problematiek, waarbij ook de zorgstandaarden worden gebruikt. Theorie en praktijk wisselen elkaar op interactieve wijze af.

Onderzoek

De masterclass biedt u inzicht in de meest recente onderzoeken naar de behandeling van SOLK-klachten en onderliggende mechanismen. Onderzoek lijkt uit te wijzen dat het verminderen van onder- en overbelastingsgedrag, lichaamsbewustzijn en mentalisatie belangrijk zijn voor het herstel van de klachten. Ook wordt er aandacht besteed aan eigen onderzoek met praktisch inzetbare meetmethoden, waaronder lichaamstekeningen, om therapieresultaten te kunnen monitoren.

Programma

De eerste dag staat in het teken van kennisoverdracht rondom de huidige wetenschappelijke stand van zaken op het vlak van diagnostiek en behandeling van SOLK, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Het is de bedoeling dat u in uw eigen werkomgeving met de aangereikte literatuur en protocollen aan de slag gaat. Bij de tweede bijeenkomst wordt de stof verbonden aan uw vragen en bevindingen uit de praktijk, die u van tevoren indient bij de docenten.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie voor 28 accreditatiepunten.

Zie voor verdere informatie 

https://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2020/februari/masterclass-pmt-somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten

Website

http://https://www.windesheim.nl/over-windesheim/agenda/2020/februari/masterclass-pmt-somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten