5 november 2020 9:45 - 16:15

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een vb

Op donderdag 5 november organiseert Medilex het congres 'Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' over psychiatrische problematiek binnen de gehandicaptenzorg.

Graag verzoeken wij u om dit congres op te nemen in uw agendarubriek. Onderstaand vindt u alle informatie. Mocht u aanvullende informatie willen, neem dan gerust contact met ons op of kijk op onze website.

Thema:
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Psychiatrische klachten worden door zorgverleners vaak niet herkend. Weet u welke signalen wijzen op een psychose, verslaving of stemmingsstoornis? En bij welke behandeling uw cliënt met psychiatrische problematiek gebaat is?

Herken de signalen van psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking en bied de juiste ondersteuning!

Tijdens de 9e editie van het congres leren deskundige sprekers u meer over onder andere:

 • Wat zijn de gevolgen van psychofarmaca voor het gedrag van de cliënt?
 • Wat kunt u doen om psychotische symptomen van uw cliënten te verminderen?
 • Welke signalen wijzen op een stemmings- of angststoornis?
 • Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving?

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen aan deze dag.  U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving.

Deze dag is ontwikkeld voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg:

 • Begeleiders
 • Bewindvoerders
 • Cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Geestelijk verzorgers
 • Orthopedagogen (niveau: inleidend)
 • Maatschappelijk werkers
 • Medisch specialisten, onder wie AVG'ers en huisartsen
 • Psychologen (niveau: inleidend)
 • Psychiaters
 • Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten

En overige geïnteresseerden.

Datum, tijd en locatie

Donderdag 5 november 2020
09:45 - 16:15 uur
Cultuur en congrescentrum Antropia, Driebergen-Zeist

Deelnemersprijs:

Uw investering voor dit congres is € 395,- (excl. btw en kortingen) voor het volledige programma inclusief heerlijke lunch, digitaal naslagwerk, hand-outs en koffie/thee.

Bij online deelname via een livestream betaalt u € 275,- (excl. btw en kortingen) inclusief digitale hand-outs en naslagwerk.

Accreditatie:
Voor deze studiedag is accreditatie aangevraagd voor:

 • Artsen verstandelijk gehandicapten - NVAVG/ABC1
 • Cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen - Registerplein
 • Huisartsen - ABC1
 • Geestelijk verzorgers - SKGV
 • Maatschappelijk werkers, GGZ-agogen en Sociaal Agogen - Registerplein
 • Orthopedagogen en psychologen - NIP K&J/NVO (5 punten - toegekend)
 • Psychiaters - NVvP
 • Vaktherapeuten - Register Vaktherapie
 • Verpleegkundigen - Kwaliteitsregister V&V, specialisaties GGZ, SPV, Verstandelijk gehandicaptenzorg (5 punten - toegekend)
 • Verpleegkundig specialisten - VSR (5 punten - toegekend)


Heeft u een suggestie voor accreditatie? Mail dan uw verzoek naar Lisanne Noorlander en wij nemen uw verzoek in overweging.