23 maart 2023

Kien Congres een frisse wind door Jeugdzorg

Het is al langer duidelijk dat we het anders willen in de jeugdzorg, de vraag is hoe dan? En wie kan dat doen?

Dit congres brengt alle bevlogen en betrokken professionals bij elkaar en creëert zo een lerend platform waaruit nieuwe mogelijkheden ontstaan. De line-up is multidisciplinair en verrassend in haar samenstelling.

Psychologie, rechten, wetenschap, onderwijs en politiek komen samen, om verbinding te leggen en te inspireren.

Oplossingen door kennis & ervaring delen

Agnes van Minnen, hoogleraar klinische psychologie en gespecialiseerd in angstregulatie, spreekt over het effect van emoties bij hulpverleners in haar keynote ‘Met de rug tegen de muur: over verlamming bij zorgverleners’. Juriste Jolanda ter Avest inspireert vanuit haar praktijk als advocaat mediator over kwetsbaarheid in familierecht en vertrouwen in samenwerking. Resie Bessems belicht het onderwijsperspectief vanuit haar ervaring als opleider, manager en systeemtherapeut in haar prikkelende lezing “Over onderwijs, passie en ….. egels” en innovator en klinisch psycholoog Bernard Maarsingh verrast ons met science fiction van de zorg met als motor “de kracht van liefde”.

In de middag bieden we lezingen, workshops en minidocumentaires vanuit de verschillende invalshoeken, door professionals veelal in combinatie met ervaringsdeskundigen. Het belooft een bijzondere dag te worden, waarbij kennis uit de verschillende ‘windstreken’ bij elkaar komt.

Een veelzijdig programma op een mooie locatie, voor professionals uit het hele land, met een Fries tintje.

Onze sprekers

Agnes van Minnen, hoogleraar klinische psychologie en gespecialiseerd in angstregulatie, spreekt over het effect van emoties bij hulpverleners in haar keynote ‘Met de rug tegen de muur: over verlamming bij zorgverleners’. Klinisch psycholoog Bernard Maarsingh verrast ons met een lezing over de liefde en juriste Jolanda ter Avest inspireert vanuit haar juridische praktijk over vertrouwen in samenwerking. Resie Bessems houdt een prikkelend en warm pleidooi voor de kracht van samenwerken tussen onderwijs en zorg voor jeugd.

Verder bijdragen van klinisch psychologen, psychiaters, gezinsvoogden, ervaringsdeskundigen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen, social workers, jeugdhulpverleners, vaktherapeuten, pedagogen, artsen, POH-GGZ, POH-Jeugd, praktijkondersteuners, onderzoekers, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, advocaten.

Voor iedereen die met kwetsbare gezinnen (volwassenen en jeugdigen) te maken hebben: medewerkers van wijkteams en gemeenten, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, raadsonderzoekers, jeugdverpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, advocaten, rechters, politieagenten, huisartsen, ggd-artsen, kinderartsen, praktijkondersteuners, professionals in het lager en voortgezet onderwijs en de kinderopvang, beleidsmakers en politici.

Website

https://www.eenfriesewind.nl/#info