14 september 2018 13:00 - 18:00

Minisymposium PMT en Trauma

Op vrijdag 14 september organiseert de werkveldgroep Trauma van de NVPMT een mini-symposium 'PMT en Trauma' in Diemen.

Programma

13.00 -13.30             Binnenkomst en inschrijven 

13.30 -14.45             dr. Hylke Vervaeke:

De plenaire lezing gaat over de effecten van kindermishandeling op het brein en de latere kans op psychologische problemen. Ook wordt in de lezing meer algemeen ingegaan op wat trauma met het brein doet en waarom dat bij sommige mensen veel sterker optreedt dan bij anderen (door verschillen in genetische kwetsbaarheid).  Hylke Vervaeke is docent Neurobiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam University College en ze geeft lezingen in binnen- en buitenland. 

14.45   – 15.15           PAUZE 

15.15 -  16.45           Workshops (parallel, dwz je kunt hier 1 uit kiezen en een 2e voorkeur aangevenDe minst gekozen workshop zal komen te vervallen)

 

  1. 1.    Psytrec                    

Door: Eline Voorendonk  en Tanja Grooten

PSYTREC is een jonge en innovatieve zorginstelling, die met hun Intensive 8® PTSS behandeling een andere blik werpt op het behandelen van (complexe) PTSS. De behandeling van PSYTREC bestaat uit intensieve psychologische behandelingen (exposure, EMDR en psycho-educatie) in combinatie met een uitgebreid sportprogramma. In deze workshop is er aandacht voor de innovatieve behandeling, de achterliggende werkingsmechanismen en de praktische uitvoering van het sportprogramma.

Eline Voorendonk (MSC, PhD) is onderzoeker bij PSYTREC en focust zich binnen haar promotieonderzoek op de toevoeging van sport aan de behandeling van PTSS en de mogelijke onderliggende mechanismen. Tanja Grooten is Master Psychomotorisch therapeut en werkzaam binnen PSYTREC als coach sport en beweging.

 

  1. 2.    Tension/Trauma Release Exercise

Door: Fijke van Vliet

TRE maakt gebruikt van de natuurlijke tremoren van het lichaam, waardoor het lichaam op een veilige en gecontroleerde manier kan gaan ontladen. Het is een diepgaande ontspanningsmethode die werkt op spierniveau en het centrale zenuwstelsel. Naast de ontspanning kan het je ook veel meer in contact brengen met je lichaam en je lichaamssignalen. TRE kan dieper doorwerken dan de reguliere ontspanningsoefeningen en mindfulness oefeningen en het werkt ook goed bij mensen die zich juist moeilijk kunnen concentreren op andere vormen van ontspanningsoefeningen. Het is een zelfhulpmethode. Je kunt er direct thuis mee aan de slag. En de meeste mensen hebben na 3 x voldoende handvatten om er thuis zelfstandig mee verder te gaan.

Fijke van Vliet is Psychomotorisch therapeute, Pessotherapeute, mindfulness trainer en TRE provider. Werkzaam bij GGZ-NoordhollandNoord en als ZZP'er bij psygro. Werkt met mensen met o.a. persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen en trauma.

 

  1. 3.   Psychofysiologische verschijnselen in interpersoonlijk contact bij PTSS.

Door: Hanneke Potman en Minke van der Kamp

Problemen in interpersoonlijk contact, zoals zich onveilig voelen door fysieke reacties in het eigen lichaam in het contact met een ander, geen lichamelijke nabijheid of fysiek contact kunnen verdragen en moeite hebben met het opbouwen van vertrouwen in relaties, komt veel voor bij mensen met PTSS. In deze workshop worden psychofysiologische mechanismen die daarbij een rol spelen aangereikt en daarna wordt deze theorie vertaald in praktisch ervaren.

Hanneke Potman heeft als psychomotorisch therapeut mensen met  (C)PTSS behandeld en is supervisor op de PMT opleiding in Nijmegen. Minke van de Kamp is afgestudeerd als bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 2007. Zij werkt als psychomotorisch therapeut bij de Parnassia Groep en doet onderzoek als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam naar psychomotorische diagnostiek en behandeling bij PTSS. 

 

  1. 4.    EMDR en PMT: Workshop PMT Woede, Wrok, Wraak Protocol (WWWP).

Door: Bart van Arensbergen

Het WWW protocol is een EMDR protocol dat voorziet in het imaginair uitleven woede, wrok en wraak gedachten. Het PMT WWWP voorziet in de behoefte van het lijf om de WWW-gedachten te doorleven met als doel de woede te doen verminderen. In deze workshop leer je praktisch hoe dat in z’n werk gaat.

Bart van Arensbergen is master psychomotorisch therapeut in opleiding en veteraan, hij is werkzaam bij Stichting Centrum ’45 waar hij veelal in een multidisciplinair team (voormalig)politieagenten en veteranen met Complexe PTSS behandeld. De ontwikkeling van het PMT WWWP is het onderwerp van zijn masterthesis.

 

16.45 - 17.00            Afsluiting

17.00 - 18.00            BORREL

 

Aanmelden: Stuur een mail naar werkveldgroeptrauma@gmail.com met

  • Je naam, e-mail adres en telefoonnummer
  • Werkplek en functie
  • Wel/geen lid van de NVPMT of FVB
  • 1e keuze en 2e keuze van je workshop.

Accreditatie:  is aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Kosten: Leden (van NVPMT of FVB) betalen 20 euro, niet leden 85 euro.


NB: afrekening uitsluitend contant op de studiedag zelf!!

NB 2: er is een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk, max 60

NB 3.: als je je opgeeft per mail ben je gehouden aan betaling bij afzegging, tenzij er een reservelijst is en iemand anders jouw plek kan innemen