Commisies

 • Werkgroep studiedagen;
 • Werkgroep PR & Communicatie;
 • Projectgroep product- en moduleontwikkeling NVPMT 2016-2020;
 • Werkgroep Klaas van Roozendaalprijs;
 • Kernploeg Evidence PMT;
 • Researchgroep;
 • Stuurgroep Producten & Modulen NVPMT;
 • Stuurgroep Onderzoek NVPMT;
 • Stuurgroep onderwijs.


Werkgroep studiedagen 

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van studiedagen. Werkpunten voor 2018 zijn: 

 • Namens de NVPMT een bijdrage leveren aan het FVB congres, 3 november 2018; 
 • Starten met de voorbereidingen voor de NVPMT studiedag 2019. 

Leden van de werkgroep zijn:

 • Whitney Cleine (voorzitter)
 • Hannah Hamhuis (vice-voorzitter)
 • Pauline Fellinger


Werkgroep PR & Communicatie 

Deze werkgroep houdt zich bezig met alle taken die te maken hebben met PR en Communicatie t.b.v. de (NV)PMT. Hierbij kun je denken aan de website, folders en onderhouden van face boek pagina van de NVPMT. Werkpunten voor 2018 zijn: 

 • Nieuwe website NVPMT
 • Social media (Facebook, Linkedin)

Leden van de werkgroep zijn:

 • Nathalie Jans
 • Marijke Poulisse
 • Mario van Mal
 • Eline ten Pas
 • Sven Marcé
 • ​Wil je de werkgroep PR & Communicatie versterken? Mail dan naar: prencommunicatie@nvpmt.nl

Voor vragen rondom de website kan er gemaild worden naar webmaster@nvpmt.nl

Format aanleveren items voor de website


Projectgroep product- en moduleontwikkeling NVPMT 2016-2020 

Nog nader in te vullen.


Werkgroep Klaas van Roozendaalprijs 

Doelstelling van de werkgroep is om tweejaarlijks de Klaas van Roozendaalprijs toe te kennen. 

Leden van de werkgroep zijn:

 • Peter Gerritsen 
 • Maaike Plouvier 
 • Marjan van der Star 
 • Manon Zandbergen


Kernploeg Evidence PMT 

Doel van de Kernploeg Evidence PMT is om gericht te zoeken naar wetenschappelijke evidentie PMT t.b.v. de vele zorgstandaarden en generieke modulen. Hiermee wil de (NV)PMT een verhoogde en versnelde input leveren aan de Commissie Richtlijnen FVB (CR), zodat zowel het belang van de CR als het belang van de eigen vaktherapeutische discipline gediend wordt.

Samenstelling Kernploeg:

 • Tina Bellemans 
 • Anne Wildekamp 
 • Mirjam de Graaf 
 • Twee vacatures voor studenten VU 
 • Ondersteuning door Thomas Scheewe en Jooske van Busschbach. 


Researchgroep 

Doelstelling: De researchgroep van de NVPMT bestaat uit gepromoveerden en promovendi die zich bezighouden met onderzoek naar PMT-gerelateerde onderwerpen. De groep heeft als voornaamste doel om het niveau van dit onderzoek te optimaliseren via kennisontwikkeling en onderlinge ondersteuning. 

Leden van de researchgroep zijn:

 • Tina Bellemans 
 • Dr. Cees Boerhout 
 • Msc. José Bonekamp 
 • Renske Bouman 
 • Marja Cantell 
 • Dr. Claudia Emck
 • Dr. Janneke Hatzmann 
 • Hanneke Kalisvaart 
 • Minke van de Kamp 
 • Dr. Lia van der Maas 
 • Janet Moeijes 
 • Aurelie Nieuwenhuyse 
 • Marlies Rekkers 
 • Rosemarie Samaritter 
 • Dr. Thomas Scheewe 
 • Mia Scheffers 
 • Nienke Siebelink


Stuurgroep Producten & Modulen NVPMT 

Doelstelling: Het coördineren van en overzicht houden op product- en moduleontwikkeling binnen de PMT in Nederland. Hierbij wordt samengewerkt met werkveldgroepen, de stuurgroepen onderzoek en opleidingen en de researchgroup. 

Samenstelling Stuurgroep:

 • Vacant (docent Master Windesheim)
 • Nienke Siebelink (Researchgroep NVPMT) 
 • Adriaan de Bruin (werkgroep /psychomotorisch therapeut) 
 • Caroline Houben (werkgroep /psychomotorisch therapeut) 
 • Leon Stoffels (projectgroep product- en moduleontwikkeling NVPMT) 


Projectgroep product- en moduleontwikkeling NVPMT 2016-2020 

Doelstelling: Faciliteren van schrijven van producten en modulen door leden NVPMT. Er worden 4 tot 6 bijeenkomsten die worden begeleid door het CPMO. Wanneer de producten geaccordeerd zijn door het CPMO worden deze gepubliceerd op de website van de FVB. en gepresenteerd op een symposium productontwikkeling. 

Leden van de projectgroep zijn:

 • Leon Stoffels (organisatie bijeenkomsten) 
 • Elly Pijnacker (CPMO) 
 • andere vaktherapeut (CPMO) 
 • Studie commissie NVPMT (ondersteunend organisatie symposium) 

Aanmelden: Wanneer er een schrijf traject wordt georganiseerd kunnen belangstellende zich melden via de werkveldgroepen. Wanneer een werkveldgroep belangstelling heeft voor het ontwikkelen van een product en/ of module kunnen deze zich aanmelden via Barry Reijs. 


Stuurgroep Onderzoek NVPMT 

Doelstelling: Monitoring & (proces)evaluatie van onderzoeksprojecten, waaronder promotietrajecten, behandeling subsidieaanvragen en bespreken van concrete samenwerking in onderzoekstrajecten ( o.a. lectoraat, universiteit, hogescholen, NVPMT, werkveld, creëren consortia , externe partners). 

Leden van de stuurgroep zijn:

 • Claudia Emck (Vrije Universiteit) 
 • Jooske van Busschbach (Hogeschool Windesheim) 
 • Olivier Glas (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) 


Stuurgroep onderwijs 

Leden van de stuurgroep zijn:

 • Claudia Emck 
 • Michel Probst 
 • Thomas Scheewe 


Kas controle commissie

Doel van de commissie is de controle op een correct gevoerd financiële administratie, waarvan zij jaarlijks op de ALV verslag doet. 

Samenstelling van de commissie in 2018:

 • Carry Kappelhof
 • Pim Hoek


Commissie van toelating 

Samenstelling Commisie van toelating:

 • Cor Niks
 • Yvonne van Doorn
 • Inge van Driel