ALV 26 maart wordt verzet vanwege het coronavirus

13 maart 2020

ALV 26 maart wordt verzet vanwege het coronavirus

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland heeft het bestuur besloten om de live-bijeenkomst van de ALV te verplaatsen van 26 maart naar 10 september 2020.

Gisteren zijn de stukken van onze jaarlijkse ALV verstuurd naar jullie met de jaarverslagen en de agendapunten.

Voor de voortgang en bestuurbaarheid van de vereniging is het van belang dat er wel een besluit wordt genomen over een aantal zaken.
Dit gaat over:
- de goedkeuring van de stukken (en met name het financiële jaarverslag) om het huidige bestuur decharge te kunnen verlenen.
- het aftreden van huidige bestuursleden en het toetreden van nieuwe bestuursleden
- het akkoord op de begroting die voorligt voor het komende jaar

Onze statuten voorzien niet in een dergelijke situatie en het bestuur heeft dan ook besloten om hier met zorgvuldigheid zelf een beleid in te bepalen.

Op dit moment zijn we bezig om te onderzoeken of we de stemming via mail (anoniem) kunnen laten plaats vinden, zodat het mogelijk is om toch te stemmen over bovengenoemde punten. Dat vraagt van de leden om de voorliggende stukken te bestuderen en bij eventuele vragen of bezwaren contact op te nemen met het bestuur.
Aanvullende informatie, zoals het verslag van de kascontrolecommissie en informatie over het verloop van het stemmen, zal zo snel mogelijk volgen.

In september zullen we als bestuur met de leden de visie van het nieuwe bestuur bespreken en gezamenlijk de koers voor de vereniging bepalen. De ALV zal plaatsvinden op 10 september bij Aristo, Brennerlaan 150 in Utrecht van 14.30-18.30 (dat is inclusief een gezellige borrel en iets te eten tussen 17 en 18.30 uur). Dus zet deze datum vast in je agenda J!

Tevens hebben we als bestuur, in samenspraak met de FVB, besloten om alle activiteiten onder de paraplu van de beroepsvereniging en de FVB tot 31 maart te annuleren. Aangezien we als zorgprofessionals in aanraking komen met (kwetsbare) cliënten hebben we een extra verantwoordelijkheid.

Ook het RIVM geeft aan dat therapieën waarbij fysiek contact aanwezig is geadviseerd wordt deze niet door te laten gaan. We willen eenieder wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en bij twijfel contact op te nemen met het RIVM en indien van toepassing met de eigen werkgever.

Namens het bestuur NVPMT

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht