Onderzoek PMT

24 februari 2021

Onderzoek en praktijk hebben elkaar nodig en kunnen elkaar wederzijds inspireren. Hieronder volgt een presentatie van een onderzoek naar de bijdrage van PMT in de behandeling van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. We danken Renske Bouman hartelijk voor deze bijdrage!

Namens het bestuur,
Cees Boerhout

 

Promotieonderzoek naar de bijdrage van PMT in een module Schematherapie voor ouderen (>60 jaar) met een persoonlijkheidsstoornis.

Module schematherapie bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis

Binnen het Universitair Centrum Psychiatrie (onderdeel van het UMCG) worden steeds meer ouderen gezien die geïnteresseerd én geïndiceerd zijn voor een inzichtgevende behandeling. Voor deze doelgroep bestaan echter weinig behandelprotocollen en er is geen evidentie voor een dergelijke behandeling op dit gebied. Silvia van Dijk (klinisch psycholoog) en Renske Bouman (psychomotorisch therapeut) die beiden werkzaam zijn op de afdeling ouderenpsychiatrie van dit centrum, hebben er daarom voor gekozen om een module te schrijven, gebaseerd op schematherapie, die toepasbaar is voor ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Die module bestaat uit 20 sessies en is zo opgebouwd dat deze in een dagdeel te geven is. Er wordt begonnen met een verbaal deel (psychologie) van 105 minuten en na een korte pauze volgt er een ‘doe deel’ (PMT) van 60 minuten. Binnen schematherapie worden patiëntengroepen door twee therapeuten begeleid, dat is in deze module ook het geval. Er zijn twee psychologen betrokken die samen het verbale deel verzorgen en afwisselend meegaan met de groep naar het onderdeel PMT. Tussen de twee onderdelen is er een overdracht tussen de drie betrokken therapeuten. 

Multicenter Randomised Clinical Trial

Wij zien dat ouderen goed van dit aanbod kunnen profiteren en hebben besloten een Randomised Clinical Trail (RCT) op te zetten om deze waarneming wetenschappelijk te onderbouwen. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot een inclusie van 140 patiënten in de experimentele groep. Deze patiënten namen, verdeeld over zeven GGZ-instellingen in het land, deel aan de module.  De RCT moet antwoord gaan geven op de vraag of de module kosteneffectief is voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek die mogelijk onderhoudend is voor de affectieve stoornissen waarmee deze doelgroep zich vooral aanmeldt voor zorg. De resultaten die uit de RCT naar voren komen, kunnen ook een zinnige bijdrage leveren aan het (op evidentie gebaseerde) zorgaanbod van psychomotorisch therapeuten in de toekomst.

Kwalitatief onderzoek

Om een uitspraak te kunnen doen over hoe de module door deelnemers is ervaren heeft Renske Bouman een kwalitatief onderzoek opgezet rondom die vraag. Voor dit onderzoek zijn 25 deelnemende patiënten uit de zeven instellingen die deelnamen aan de RCT, een uur lang geïnterviewd over hun ervaringen, en in het bijzonder over hun ervaringen met het onderdeel PMT.  Daarnaast zijn ook de therapeuten die de modules hebben verzorgd, in drie focusgroepen, gevraagd naar hun mening over de module, de bijdrage van PMT en de door hen waargenomen effecten daarvan op patiënten. Verder zal Renske Bouman, aan de hand van de in de RCT afgenomen vragenlijst gericht op lichaamsbeleving (MAIA), onderzoeken of de module effecten heeft gehad op de manier waarop deze ouderen hun lichaam(-ssignalen) beleven.  Hopelijk kan zij met haar onderzoek meer aandacht genereren voor de vruchtbare combinatie tussen ‘praten en doen’.

Promovendus   : Renske Bouman, psychomotorisch therapeut, Universitair Centrum Psychiatrie,
                              UMC Groningen.
Promotor           : Prof. dr. Richard Oude Voshaar, hoogleraar ouderenpsychiatrie, Universitair
                              Centrum Psychiatrie, UMC Groningen
Copromotoren : Dr. Rob van den Brink, senior onderzoeker, Rob Giel Onderzoekscentrum,
                              Universitair Centrum Psychiatrie, UMC Groningen.
                              Dr. Jooske van Busschbach, lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn, Hogeschool
                              Windesheim, Zwolle.

Onderzoeksartikel:
Van Dijk, S. D. M., Bouman, R., Lam, J. C. A. E., Den Held, R., Van Alphen, S. P. J. & Oude Voshaar, R. C. (2018). Outcome of day treatment for older adults with affective disorders: An observational pre-post design of two transdiagnostic approaches. International Journal of Geriatric Psychiatry. 33, 3, 510-516

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht