Nieuwsbrief FVB

26 april 2022

Op 21 april heb je in je mailbox de nieuwsbrief van de FVB ontvangen.
De onderwerpen hier ook kort genoemd, zodat je het terug kunt zoeken als je het nog niet gelezen hebt:

Samen beslissen met de cliënt: middelen om jou als vaktherapeut te ondersteunen
Een aanpak die de komende jaren meer nadruk gaat krijgen in de zorg en waar de NVPMT-pilot als vervolg van ‘doen en meten’ (zie eerdere nieuwsbrief NVPMT) op is gebaseerd. Aanmelden voor meer informatie over de pilot waar je in mee kunt doen kan naar Cees Boerhout (onderzoek@nvpmt.nl).

AGB-code nu ook voor vaktherapeuten in loondienst
Dit inclusief de uitleg welke code je precies in moet vullen en welke vinkjes je moet zetten bij FVB, NVPMT en register vaktherapie.

Tijd voor herregistratie? Zorg dat je dossier op orde is en voorkom uitschrijving uit het Register Vaktherapie.
Een titel die vermoedelijk genoeg zegt en aangeeft dat uitstel aanvragen ook tijdig en op de goede manier gedaan moet worden.

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp
Als je werkt met jeugd is het van waarde om de ontwikkelingen rondom de hervormingsagenda jeugd en de nu opgestelde inhoudelijke agenda te volgen.

Gezocht: jurylid voor de Vaktherapie-prijs
Een inhoudelijke mening vormen over ideeën of initiatieven die worden aangedragen en het beste idee mogen belonen met een prijs is natuurlijk een leuke manier om iets bij te dragen!

Heb je een eigen praktijk? Pas dan je SBI-code aan
Informatie voor vrijgevestigde PMT’ers/ vaktherapeuten om te zorgen dat je de boel op orde hebt met de juiste codes.

Onderhandelaarsakkoord voor cao Jeugdzorg
Ook bij de onderhandelingen van diverse cao’s worden de leden van de beroepsverenigingen vertegenwoordigd. In dit geval in de onderhandelingen over de cao Jeugdzorg.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht