Notulen ALV

26 april 2022

Notulen en stukken van de algemene ledenvergadering (ALV) op de website

De notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 maart 2022 staan op de website. Samen met het organisatiemodel dat tijdens de ALV is toegelicht en de toelichting op de verhoging van de afdracht per lid aan de FVB op basis van het meerjarenbeleidsplan van de FVB. Deze formulieren vind je onder het ledendeel van de website: NVPMT – leden  –  documenten – ALV maart 2022 of https://www.nvpmt.nl/documenten

Mochten er vragen zijn over of naar aanleiding van de notulen dan horen we dat graag via secretaris@nvpmt.nl

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht