Signaal Zorgprestatiemodel

25 mei 2022

Nog voor de zomer komt er een evaluatie van het Zorgprestatiemodel (ZPM) door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Er zijn al kritische vragen gesteld aan de minister door de Nederlandse GGZ, stakeholders en de Tweede Kamer. Zo waren er hoopvolle beloften gedaan dat door de invoering van het ZPM er meer eenvoud en minder administratieve lasten zouden zijn in de zorg, het ombuigen van de prikkels die voor overbehandeling van lichte problematiek en juist onder-behandeling van cliënten met zwaardere problematiek zorgen. Die stip aan de horizon is er nog steeds, maar er zijn wel de nodige uitdagingen bij de implementatie te overwinnen. Die zorgen samen met de voorgaande oorzaken voor grote financiële onzekerheid.

Vanuit de FVB worden deze ontwikkelingen en gesprekken nauwlettend in de gaten gehouden, specifiek voor de gevolgen van de vaktherapeuten. En om goed voorbereid het gesprek met deze partijen aan te kunnen gaan is er een vergadering gepland op 1 juni met Hennie Zoontjes (manager externe betrekkingen FVB), Henk Aartsma (vz commissie loondienst), afgevaardigden VVT commissie en o.a. de vier leden vanuit de NVPMT die zich met dit dossier bezig houden. Waarvoor dank: Marjon, Eveline, Harold-Jan en Jan-Meijndert.

De vraag aan de leden is of jullie kunnen aangeven waar jullie of jullie organisatie tegen aan loopt mbt de implementatie van het ZPM? Bijvoorbeeld:

  • Leidt ZPM tot minder transparantie en minder administratieve belasting, zoals beoogd?
  • Leidt ZPM tot minder Fte’s in de GGZ en Forensische instellingen?
  • Zijn er nog klachten over de vier minuten norm, na de brieven van de Nederlandse GGZ en de NZa?
  • Welke effect heeft ZPM op de tarieven van de vrijgevestigde vaktherapeuten, die als medebehandelaar in de GGZ werken?

Graag vragen we jullie om jullie ervaringen te mailen naar secretaris@nvpmt.nl zodat we deze mee kunnen nemen in onze voorbereiding en gesprekken.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de invoering niet leidt tot een bezuiniging van de vaktherapie.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht